maandag
14
Dec 2009

Er is weer veel progressie geboekt.

Om te beginnen een foto van de eengezinswoningen waar alle gevelpanelen zijn aangebracht en de dakrand in aanbouw is. Helaas nog enigszins verborgen achter de steigers.

Dan een indruk van de gevelbetimmering. Dit is de donkerste kleur van de delen die met hout worden betimmerd.

Dit is de slaapverdieping van één van de woningen waar het stijl- en regelwerk voor de dragende binnenwanden wordt gemaakt.

Hier komt te zijner tijd de werkkamer van één ons, voorlopig is het nog een opslagplaats van deurkozijnen. Maar zie het directe uitzicht op het bos...

Het dak wordt voorzien van isolatiemateriaal; alleen het epdm-folie ontbreekt nog maar voordat het sedum erop kan.

In deze woning wordt vandaag een begin gemaakt met het aanbrengen van de warmteslangen in de warmtemuren voor de lagetemperatuurverwarming. Het geeft een beeld van de complexiteit, want hier zie je bij voorbeeld de electriciteit er "dwars" door heen lopen.

En tot slot een foto van de mannen die het allemaal voor ons doen en die op deze foto even genieten van hun welverdiende schaftpauze.