Warmteinstallatie en energieopwekking (pv)

Heel bewust en na ons uitgebreid geïnformeerd te hebben kozen we voor een 'zeer energiezuinige' installatie, met onder andere warmtepomp en lage-temperatuur-verwarming. Alle goede voorbereidingen ten spijt werd het een drama: hoge (energie)kosten, lage rendementen, veel storingen waardoor vaak wordt bijgestookt met gas, apparaten die geluidsoverlast geven, enzovoort. Na jaren van ellende zijn de problemen nog steeds niet opgelost.

Tips

  • Neem naast het installatiebedrijf een onafhankelijke expert in de arm om je te laten adviseren. In eerste instantie kost dit geld, maar op termijn levert het je zeker(!) een besparing op. Zo'n adviseur voorkomt ook het 'stapelen van ambities' waardoor je meer uitgeeft dan nodig.
  • Maak duidelijke prestatieafspraken met het installatiebedrijf. Kwantificeer wat 'energiezuinig' betekent en 'geluidsarm' en welke prestaties de apparatuur moet leveren in goed meetbare eisen.
  • Zorg ervoor dat de aannemer en installateur op heldere wijze verantwoordelijkheid nemen voor die eisen en niet naar elkaar gaan wijzen als het fout gaat. Het gaat immers om een combinatie van bouwkundige en installatietechnische eisen.
  • Laat tijdens de bouw een onafhankelijke adviseur met kennis van zaken op enkele momenten controles uitvoeren op goede en deugdelijke aanleg. Het gaat om nieuwe technologie waarbij op veel momenten fouten kunnen worden gemaakt.
  • Betaal de laatste termijn pas na een goede opleveringskeuring waarin de afgesproken prestatie meetbaar is waargemaakt!