De bewoners

Zonnespreng is een woonproject in Driebergen. De twintig huishoudens bestaan uit 1, 2, 3, 4 of 5 personen. Onze jongste bewoner is zeven, de oudste ver in de zeventig. Onze karakters, interesses en financiële mogelijkheden zijn heel verschillend. Kortom: we zijn een gevarieerde groep!
Waar we elkaar in vinden zijn onze ideeën over nabuurschap en duurzaamheid. Die verbondenheid vormt de basis van ons woonproject.

Wat maakt Zonnespreng anders?

Nabuurschap

Zelfredzaam, met aandacht en zorg voor elkaar. Betrokkenheid zonder dwingende structuren. Ontmoeten, niet omdat het moet, maar omdat het spontaan ontstaat. In de binnentuin, in het trappenhuis, of tijdens het gezamenlijk klussen. Dat is nabuurschap bij Zonnespreng.

Duurzaamheid

Bij Zonnespreng speelt duurzaamheid een grote rol. Dit is terug te vinden in de woningen (gebruikte materialen, verwarmingssysteem, et cetera), maar ook in de aandachtige manier waarop we omgaan met de omgeving en met elkaar.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Zonnespreng is gerealiseerd door de bewoners zelf. Daar is ruim tien jaar aan gewerkt. De bewoners hebben zelf de grond verworven, een architect ingehuurd, de vergunningprocedures gevoerd en een aannemer aan het werk gezet.