Wel nabuurschap, geen woongroep

Zonnespreng is nadrukkelijk geen woongroep. Ieder huishouden heeft een eigen huis, met een eigen voordeur. We hechten veel waarde aan privacy en individuele vrijheid. Daarnaast vinden we nabuurschap belangrijk. We zien naar elkaar om en houden rekening met elkaar. Niet omdat het moet, maar omdat het vanzelfsprekend is.

Samen verantwoordelijk

Als Zonnesprengers zijn we samen verantwoordelijk. Voor het beheer en onderhoud van ons bosje en de gezamenlijke tuin. Voor de buitenkant van ons gebouw en de installaties. En - minstens zo belangrijk - voor de sociale samenhang en de sfeer. We leveren allemaal een bijdrage aan het grotere geheel, ieder op een eigen manier.