Grondaankoop voor ecologisch woonbuurtje

Heuvelrug Nieuws 7 februari 2003

De vereniging Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) is sinds 20 januari jl. eigenaar van 11.765 m2 grond. Het perceel is gekocht van het klooster Missiehuis Sint Xaverius van de Religieuzen van de Romeinse Unie, in Driebergen beter bekend als de zusters Ursulinen. Het gaat om het perceel dat begrensd wordt door de katholieke begraafplaats, de Drieklinken, een toegangsweg en Valentijn.

Het perceel maakte lange tijd onderdeel uit van het landgoed Valentijn. Daarna werd het onderdeel van het kloostercomplex van de zusters Ursulinen, waarin het fungeerde als wandelparkje. De zusters hebben in 1999 het Tepeklooster verlaten en hun intrek genomen in de belendende witte villa Sint Xaverius. Het Tepeklooster en omliggende grond werd afgelopen jaar verkocht aan de stichting Philadelphia. Voor de verkoop van het stuk aan de Drieklinken is gekozen voor ECWD, mede vanwege de ideële doelstelling van de vereniging; de leden van ECWD willen gezamenlijk een ecologische wijk bouwen waar belangstelling en respect voor elkaar en voor de omgeving centraal staan. Sinds 2000 zijn de verschillende werkgroepen van de vereniging - met hulp van externe adviseurs - aan de slag om dit ideaal te verwezenlijken.

De gemeente heeft anderhalf jaar geleden laten weten positief te staan tegenover kleinschalige woningbouw op het perceel. Komend voorjaar vindt op het perceel eerst een ecologisch onderzoek plaats, daarna neemt het gemeentebestuur een definitief besluit.

De vereniging is blij met de medewerking van de gemeente. Bij de inrichting van het perceel wil ECWD zoveel mogelijk recht doen aan het oorspronkelijke parklandschap van Valentijn. Door de woningen met zorg in te passen kan het perceel weer aansluiting vinden bij het oude en nieuwe Valentijn en kan iets van het oude karakter hersteld worden. De bomenstructuur zal daarbij in grote lijnen behouden blijven, waardoor de bestaande flora en fauna gespaard wordt en het gebied kan blijven dienen als stepping stone in de ecologische verbindingszone van Heuvelrug naar Wetering. De oude, deels verdroogde vijvers zullen, als het aan ECWD ligt, met zorg worden hersteld. ECWD wil het gebied ook toegankelijk maken voor de (wandelende) bezoeker. Met dit beeld voor ogen wil ECWD in Driebergen een wijk creëren, die niet belastend is voor milieu en omgeving, maar deze waarden juist versterkt.