Water

Het klimaat verandert. Dat lijkt soms de ver-van-mijn-bed-show, maar in het eerste jaar dat we in Zonnespreng woonden was het ineens heel dichtbij. Er kwam een regenbui zoals je ze zelden hebt (maar zoals we ze de komende jaren vaker zullen meemaken). Bij enkele huizen, die hun begane grondvloer 60 cm onder het maaiveld hebben, stond het water in de huiskamer. Een ingrijpende gebeurtenis, die om maatregelen vroeg: we hebben een aantal wadi's aan laten leggen en extra drainagekratten.

Tips

  • Laat een professioneel plan maken voor de afvoer van regenwater. Denk niet 'het valt wel mee'. Laat een klimaatveranderingsbestendige hemelwaterberekening maken. Maak van de hemelwaterafvoer-maatregelen geen bezuinigingspost, want dat komt je duur te staan.
  • Een goed plan bestaat niet per se uit veel drainagekratten en grindkoffers in de grond. Het gaat om een totaalplan, waarbij naast drainage ook het aanleggen van wadi's een prima bijdrage kan leveren aan een goede regenwaterafvoer.

Wateroverlast - door de wadi's blijven onze huizen droog