Warmte-installatie en energieopwekking (pv)

Heel bewust en na ons uitgebreid geïnformeerd te hebben kozen we voor een 'zeer energiezuinige' installatie, met onder andere een collectieve warmtepomp en lage-temperatuur-verwarming. Alle goede voorbereidingen ten spijt hadden we toch relatief hoge (energie)kosten, regelmatig storing en bijstoken met gas, apparaten die geluidsoverlast geven, enzovoort. Na jaren van overleg met de leverancier hebben we diverse oplossingen in een 10-stappenplan bedacht en uitgevoerd.

Tips

  • Neem naast het installatiebedrijf een onafhankelijke expert in de arm om je te laten adviseren. In eerste instantie kost dit geld, maar op termijn levert het je zeker(!) een besparing op. Zo'n adviseur voorkomt ook het 'stapelen van ambities' waardoor je meer uitgeeft dan nodig.
  • Maak duidelijke prestatieafspraken met het installatiebedrijf. Kwantificeer wat 'energiezuinig' betekent en 'geluidsarm' en welke prestaties de apparatuur moet leveren in goed meetbare eisen.
  • Zorg ervoor dat de aannemer en installateur op heldere wijze verantwoordelijkheid nemen voor die eisen en niet naar elkaar gaan wijzen als het fout gaat. Het gaat immers om een combinatie van bouwkundige en installatietechnische eisen.
  • Laat tijdens de bouw een onafhankelijke adviseur met kennis van zaken op enkele momenten controles uitvoeren op goede en deugdelijke aanleg. Het gaat om nieuwe technologie waarbij op veel momenten fouten kunnen worden gemaakt.
  • Betaal de laatste termijn pas na een goede opleveringskeuring waarin de afgesproken prestatie meetbaar is waargemaakt!