Geluid

Onze huizen zijn, hoewel het bouwbesluit-technisch gezien binnen de geluidsnormen valt, in sommige gevallen gehoriger dan gehoopt. Ook de ankerloze spouw tussen de verticale woningen voorkomt niet dat we geluid van de buren horen.

In één geval werden de geluidsnormen overtreden, namelijk bij onze gemeenschappelijke ruimte. Daarvoor gelden strengere normen, terwijl de ruimte gewoon als woning is berekend. Het geluid dat hier gemaakt wordt klinkt teveel door naar de woning erboven. Door een aantal isolerende maatregelen is dat verminderd.

Tips

  • Als je geluidsisolatie erg belangrijk vindt, schakel dan een bouwfysicus in die geluidseisen voorschrijft en checkt. Leg dit vast in het bouwplan en de afspraken met de aannemer. Leg concreet vast aan welke normen-boven-bouwbesluit de woningen moeten voldoen.
  • Zorg dat de architect met name de publieke verkeersruimten (galerijen, trappenhuizen) en gemeenschappelijke leidingkokers heel goed ontwerpt om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde verbindingen te onderbreken, te isoleren en/of los te koppelen van het gebouw.
  • Laat de bouwopzichter extra controleren op het aspect geluid. Als de huizen er eenmaal staan zijn geluidslekken namelijk erg moeilijk op te sporen en te dichten. Voer eventueel bij oplevering een geluidsmeting uit, want het is erg moeilijk om dit 'op het oog' te controleren.
  • Realiseer je dat het bijna onmogelijk is om niets te horen van je buren én van buiten. Dat geldt zeker als je natuurlijke ventilatie (roosters in de gevel) en houtskeletbouw gevels i.p.v. baksteen toepast.