Garanties, onderhoudscontracten en verzekeringen

Een deel van ons 'leergeld' was gelukkig afgedekt doordat we goede garanties hadden afgesproken met de aannemer. Zo hebben we de eerste jaren regelmatig lekkages gehad in daken en gevels, en bij de installaties zoals wc's, individuele warmtepompen en douche-WarmteTerugWinning (WTW). Ook verstoppingen kwamen voor. Later bleek het riool deels op onvoldoende afschot te liggen en moesten tuinen opengebroken worden om de riolering te verleggen. Deze reparaties (hoe vervelend ook) zijn kosteloos door de aannemer uitgevoerd omdat ze onder de garantie vielen.

Tips

  • Zorg ervoor dat alle bouwkundige zaken en garanties goed vastgelegd worden in een geschreven bestek en/of vraag de aannemer om een extern garantiecertificaat zoals bijvoorbeeld Woningborg.
  • Als je werkt met één hoofdaannemer die zelf de garantie-afspraken maakt met zijn onderaannemers - zoals de installateur - hoef je zelf niet de (onmogelijke) kennis te hebben om alles sluitend te regelen. Dan hoef je ook niet als intermediair op te treden en maar één nummer te bellen als er problemen zijn na realisatie van de bouw.
  • Houd altijd een potje 'onvoorzien' paraat en sluit goede onderhoudscontracten en verzekeringen af. Hoe goed je je vooraf ook laat informeren en hoe zorgvuldig je ook bent, er kunnen (en zullen!) altijd dingen gebeuren die je niet voorzien had.