Collectieve systemen

Doordat we een collectief systeem hebben voor warmte en koeling (dat maar één van deze functies tegelijk kan uitvoeren), en één pompsysteem voor de vacuümtoiletten zijn we afhankelijk van elkaars gedrag en leefstijl. Met name in de woningen die vol op de zon liggen is veel eerder een koelingsbehoefte dan in de woningen die grotendeels in de schaduw liggen en die wellicht nog een warmtevraag hebben. Ook zijn we voor een goede werking van het toiletsysteem ervan afhankelijk dat iedereen zich aan de specifieke gebruiksregels houdt.

Tip

  • Als je overweegt te kiezen voor een collectieve installatie bespreek dan goed de voors en tegens van het gebruik, de kosten en het onderhoud. Wees je ervan bewust dat de individuele regelbaarheid kleiner is bij een collectief systeem en dat je met elkaar alle kosten moet delen als een installatie kapot gaat door verkeerd gebruik. En dat iedereen (ook de kinderen!) verantwoordelijkheid moet kunnen nemen voor juist gebruik.